In veel gevallen is de schade die aan smartphone of tablet is ontstaan te declareren bij uw verzekering. Meerdere van onze klanten hebben reeds vernomen dat zij hun schade konden declareren. Hebt u een inboedel-, reis-, of WA verzekering dan worden de reparatiekosten vaak vergoed, u ontvangt van ons indien door de verzekering gewenst vooraf een gespecificeerde schaderapport. De kosten voor het aanmaken van een schaderapport bedraagt €15. Dit bedrag wordt van uw reparatiekosten afgetrokken waardoor de repratie volledig kosteloos blijft. Na reparatie ontvangt u een officiële factuur welke u kunt indienen bij uw verzekeraar.

Onderstaand vindt u welke verzekering uw schade mogelijk dekt:

Inboedelverzekering

Bij de meeste basis inboedelverzekeringen is een smartphone of tablet al verzekerd. Dat betekent indien de schade aan uw smartphone of tablet thuis in huis ontstaat u de kosten kunt declareren bij uw verzekeraar. Omdat u bij ons altijd een factuur ontvangt kunt u deze bij de verzekering declareren. Voor meer informatie of u hiervoor in aanmerking komt verwijzen wij u door naar uw verzekeraar.


Reisverzekering

Indien u een (doorlopende)reisverzekering hebt en de schade aan uw smartphone of tablet is ontstaan tijdens een vakantie of uitstapje is er de mogelijkheid dat u de schade kunt declareren bij uw reisverzekering. Omdat u bij ons altijd een factuur ontvangt kunt u deze bij de verzekering declareren. Voor meer informatie of u hiervoor in aanmerking komt verwijzen wij u door naar uw verzekeraar.


WA-verzekering

Als de schade aan uw smartphone of tablet is ontstaan door toedoen van een ander persoon is er wellicht de mogelijkheid dat u de schade kunt verhalen op de WA-verzekering van de andere partij. Omdat u bij ons altijd een factuur ontvangt kunt u deze bij hun verzekering declareren. Uiteraard dient de aansprakelijk gestelde partij hier wel mee akkoord te gaan. Voor meer informatie of u hiervoor in aanmerking komt verwijzen wij u door naar uw verzekeraar.